Mobile:0931.356.028 

Mail: ducduy.hoanggia@gmail.com

Loading...
Những Điều Cần Biết Trước Khi Thành Lập Hộ Kinh Doanh

Việc thành lập Hộ kinh doanh để hoạt động kinh doanh với quy mô nhỏ, giúp chủ hộ kinh doanh đơn giản về thủ tục cũng như về thủ tục kê khai thuế trong quá trình hoạt động kinh doanh, không vi phạm các quy định hạn chế rủi ro về kê khai.

Quyền Tự Do Kinh Doanh Xuất Khẩu, Nhập Khẩu Của Doanh Nghiệp

Trong quá trình hoạt động các Doanh Nghiệp cần nắm rõ các quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp. Quyền kinh doanh xuất nhập khẩu là điều không thể thiếu đối với các Doanh Nghiệp đang hoạt động, cùng tìm hiểu qua một số quyền của Doanh nghiệp, trong đó quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu của Doanh nghiệp trong nước và Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Danh Mục Ngành Nghề Kinh Doanh Có Điều Kiện

* Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là ngành nghề khi thực hiện hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư phải đáp ứng đủ điều kiện. Vì một số lý do về an ninh quốc phòng, an toàn xã hội và cộng đồng,…

Thủ tục thành lập công ty tnhh một thành viên

Thủ tục thành lập công ty tnhh một thành viên đối với trường hợp công ty có một thành viên là cá nhân hoặc tổ chức. Việc thành lập công ty tnhh một thành viên giúp chủ sở hữu có toàn quyền quyết định chiến lược kinh doanh của công ty.

Thủ tục thành lập Doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục thành lập Doanh nghiệp tư nhân đối với cá nhân muốn đăng ký thành lập, doannh nghiệp tư nhân chịu hoàn toàn trách nhiệm về toàn bộ tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Bài viết hot

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh

Đối với các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, thành lập hộ kinh doanh là phương án ưu tiên. Vì hộ kinh doanh không cần phải nộp những báo cáo khi đến kì hạn nộp như các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, ngoại trừ hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn cuốn. Giảm thiểu được chi phí vì phải thuê kế toán và thủ tục trong quá trình kê khai thuế.