Mobile:0931.356.028 

Mail: ducduy.hoanggia@gmail.com

Loading...
Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Thủ tục thành lập công ty cổ phần đối với trường hợp công ty có tối thiểu 3 cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức. Việc thành lập công ty cổ phần giúp các cổ đông có thể dễ dàng huy động vốn và có chiến lược kinh doanh phù hợp.

Thủ tục thành lập công ty tnhh hai thành viên

Thủ tục thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên đối với trường hợp công ty có hai thành viên là cá nhân hoặc tổ chức trở lên. Việc thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên các thành viên có thể hỗ trợ nhau trong quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp.

Thủ tục thành lập công ty tnhh một thành viên

Thủ tục thành lập công ty tnhh một thành viên đối với trường hợp công ty có một thành viên là cá nhân hoặc tổ chức. Việc thành lập công ty tnhh một thành viên giúp chủ sở hữu có toàn quyền quyết định chiến lược kinh doanh của công ty.

Thủ tục thành lập Doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục thành lập Doanh nghiệp tư nhân đối với cá nhân muốn đăng ký thành lập, doannh nghiệp tư nhân chịu hoàn toàn trách nhiệm về toàn bộ tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh

Đối với các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, thành lập hộ kinh doanh là phương án ưu tiên. Vì hộ kinh doanh không cần phải nộp những báo cáo khi đến kì hạn nộp như các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, ngoại trừ hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn cuốn. Giảm thiểu được chi phí vì phải thuê kế toán và thủ tục trong quá trình kê khai thuế.

Bài viết hot

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh

Đối với các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, thành lập hộ kinh doanh là phương án ưu tiên. Vì hộ kinh doanh không cần phải nộp những báo cáo khi đến kì hạn nộp như các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, ngoại trừ hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn cuốn. Giảm thiểu được chi phí vì phải thuê kế toán và thủ tục trong quá trình kê khai thuế.