Mobile:0931.356.028 

Mail: ducduy.hoanggia@gmail.com

Loading...
Những Điều Cần Biết Trước Khi Thành Lập Hộ Kinh Doanh

Việc thành lập Hộ kinh doanh để hoạt động kinh doanh với quy mô nhỏ, giúp chủ hộ kinh doanh đơn giản về thủ tục cũng như về thủ tục kê khai thuế trong quá trình hoạt động kinh doanh, không vi phạm các quy định hạn chế rủi ro về kê khai.

Bài viết hot

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh

Đối với các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, thành lập hộ kinh doanh là phương án ưu tiên. Vì hộ kinh doanh không cần phải nộp những báo cáo khi đến kì hạn nộp như các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, ngoại trừ hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn cuốn. Giảm thiểu được chi phí vì phải thuê kế toán và thủ tục trong quá trình kê khai thuế.