Mobile:0931.356.028 

Mail: ducduy.hoanggia@gmail.com

Loading...
Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Thủ tục thành lập công ty cổ phần đối với trường hợp công ty có tối thiểu 3 cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức. Việc thành lập công ty cổ phần giúp các cổ đông có thể dễ dàng huy động vốn và có chiến lược kinh doanh phù hợp.

Bài viết hot

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh

Đối với các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, thành lập hộ kinh doanh là phương án ưu tiên. Vì hộ kinh doanh không cần phải nộp những báo cáo khi đến kì hạn nộp như các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, ngoại trừ hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn cuốn. Giảm thiểu được chi phí vì phải thuê kế toán và thủ tục trong quá trình kê khai thuế.