Mobile:0931.356.028 

Mail: ducduy.hoanggia@gmail.com

Loading...

So Sánh Các Loại Hình Doanh Nghiệp Việt Nam

SO SÁNH CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Căn cứ pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2014 được ban hành ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015

Để giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn và lựa chọn loại hình phù hợp với doanh nghiệp của mình. Hoàng Gia LLC xin đưa ra các thông tin tóm tắt như sau:

Tiêu chí

Công Ty TNHH Một Thành Viên

Công Ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Công Ty Hợp Danh

Công Ty Cổ Phần

Doanh Nghiệp Tư Nhân

Thành viên

Có thể là cá nhân hoặc tổ chức

Có thể là cá nhân hoặc tổ chức

Có 2 tối thiểu thành viên và tối đa 50 thành viên

Có tối thiểu 2 thành viên là cá nhân, có thể thêm nhiều thành viên góp vốn

Có tối thiểu 3 cổ đông, số lượng cổ đông không hạn chế.

Cổ đông có thể là cá nhân hoặc tổ chức

Do 1 cá nhân làm chủ. Mỗi cá nhân chỉ được thành lập 1 Doanh nghiệp tư nhân

Trách nhiệm về nghĩa vụ và tài sản

Trong phạm vi vốn điều lệ

Trong phạm vi số vốn góp

- Thành viên hợp danh chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình.

- Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp

- Chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp

- Chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình

Tư cách pháp nhân

Không

Quyền phát hành chứng khoán

Không được phát hành cổ phần

Không được phát hành cổ phần

Không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào

Có quyền phát hành cổ phần để huy động vốn

Không được phát hành cổ phần

Chuyển nhượng vốn

Được phép chuyển nhượng một phần vốn góp và chuyển đổi loại hình hoặc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn đã góp.

Ưu tiên chuyển nhượng nội bộ. Được phép chuyển nhượng ra bên ngoài nếu không có thành viên nào mua

Thành viên hợp danh không có quyền chuyển nhượng vốn, trừ khi được các thành viên hợp danh khác đồng ý.

Thành viên góp vốn được quyền chuyển vốn cho người khác

Trong 3 năm đầu chỉ được phép chuyển nhượng cho các cổ đông sáng lập, muốn chuyển cho người khác thì phải được sự đồng ý của các cổ đông sáng lập khác.

Sau 3 năm các cổ đông được quyền chuyển nhượng tu do.

Cho thuê hoặc bán Doanh nghiệp tư nhân

Ban kiểm soát

Chủ sở hữu bổ nhiệm, nhiệm kỳ không quá 5 năm.

Từ 11 thành viên trở lên thì phải thành lập Ban kiểm soát

 

Trường hợp công ty dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu nhỏ hơn 50% cổ phần công ty thì không phải lập Ban kiểm soát

 

Cuộc họp hợp lệ và được thông qua

Họp hội đồng thành viên ít nhất 2/3 tổng số thành viên dự họp (hoặc Điều lệ công ty có quy định khác)

Lần 1: khi số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ.

Lần 2: ít nhất 50% vốn điều lệ.

Lần 3: không phụ thuộc
(hoặc Điều lệ công ty có quy định khác)

 

Họp đại hội đồng cổ đông: lần 1 ít nhất 51% phiếu biểu quyết, lần 2 là 33%, lần 3 không phụ thuộc.

Họp hội đồng quản trị lần 1 ít nhất ¾ tổng số thành viên, lần 2 í nhất ½.

(hoặc Điều lệ công ty có quy định khác)

 

Thông qua nghị quyết họp

Quyết định quan trọng là ¾ số thành viên dự họp, quyết định khác là ½ (hoặc Điều lệ công ty có quy định khác)

Quyết định quan trọng là 75% số vốn góp của thành viên dự họp, còn lại là 65% (hoặc Điều lệ công ty có quy định khác)

Quyết định quan trọng phải được ¾ TVHD đồng ý, vấn đề khác là ½ (hoặc Điều lệ công ty có quy định khác)

Quyết định quan trọng của ĐHĐCĐ cần ít nhất 65% phiếu biểu quyết, vấn đề khác là 51%.

Nghị quyết của HĐQT được thông qua nếu được đa số thành viên tán thành. Nếu là 50/50 thì theo quyết định của Chủ tịch HĐQT (hoặc Điều lệ công ty có quy định khác)

 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HOÀNG GIA
Dịch vụ thành lập công ty: Uy tín - Nhanh chóng – Tiết kiệm
Liên hệ với chúng tôi qua
Website: https://hoanggiallc.com/ hoặc Fanpage https://www.facebook.com/giayphepkinhdoanh.tietkiem.hoanggia/
Số điện thoại: 0931356028 / Đức Duy

  • Chia sẻ qua viber bài: So Sánh Các Loại Hình Doanh Nghiệp Việt Nam

Tin tức Liên quan

Bài viết mới

Thủ tục thành lập công ty tnhh hai thành viên

Thủ tục thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên đối với trường hợp công ty có hai thành viên là cá nhân hoặc tổ chức trở lên. Việc thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên các thành viên có thể hỗ trợ nhau trong quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp.

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh

Đối với các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, thành lập hộ kinh doanh là phương án ưu tiên. Vì hộ kinh doanh không cần phải nộp những báo cáo khi đến kì hạn nộp như các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, ngoại trừ hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn cuốn. Giảm thiểu được chi phí vì phải thuê kế toán và thủ tục trong quá trình kê khai thuế.