Mobile:0931.356.028 

Mail: ducduy.hoanggia@gmail.com

Loading...

Quyền Tự Do Kinh Doanh Xuất Khẩu, Nhập Khẩu Của Doanh Nghiệp

Quyền kinh doanh xuất nhập khẩu của doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động các Doanh Nghiệp cần nắm rõ các quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp. Quyền kinh doanh xuất nhập khẩu là điều không thể thiếu đối với các Doanh Nghiệp đang hoạt động, cùng tìm hiểu qua một số quyền của Doanh nghiệp, trong đó quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu của Doanh nghiệp trong nước và Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Như thế nào là hoạt động kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu:

1. Xuất khẩu hàng hóa là việc hàng hoá được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật.

2. Nhập khẩu hàng hóa là việc hàng hoá được đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật.

Quyền tự do kinh doanh hoạt động xuất nhập khẩu của Thương nhân Việt Nam không có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (gọi tắt là công ty Việt Nam)

Quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu của Doanh nghiệp:

1. Đối với thương nhân Việt Nam không có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (dưới đây gọi tắt là thương nhân):

Trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu quy định tại Nghị định này và các văn bản pháp luật khác, thương nhân được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Chi nhánh thương nhân được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo ủy quyền của thương nhân.

2. Đối với thương nhân có vốn đầu tư nước ngoài, công ty và chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam:

Các thương nhân, công ty, chi nhánh khi tiến hành hoạt động thương mại thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị định này, ngoài việc thực hiện các quy định tại Nghị định này, còn thực hiện theo các quy định khác của pháp luật có liên quan, các cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và lộ trình do Bộ Công Thương công bố.

3. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có điều kiện, khi xuất khẩu, nhập khẩu, ngoài việc thực hiện quy định của Nghị định này, thương nhân phải thực hiện quy định của pháp luật về điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đó.

Điều kiện để xuất khẩu, nhập khẩu

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, thương nhân muốn xuất khẩu, nhập khẩu phải có giấy phép của Bộ, ngành liên quan.

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải bảo đảm các quy định liên quan về kiểm dịch, an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng, phải chịu sự kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền trước khi thông quan.

Hàng hóa không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu và các hàng hóa không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 và 2 Điều này, chỉ phải làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu.

Như vậy theo quy định trên có thể kết luận

Căn cứ các quy định trên thì đối với Doanh nghiệp trong nước xuất khẩu, nhập khẩu không phải là ngành nghề kinh doanh mà là quyền của doanh nghiệp, doanh nghiệp được quyền thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu mà không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh. Khi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh không cần phải đăng ký ngành nghề kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu.

Đối với Doanh nghiệp FDI khi thực hiện hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của các bộ Luật có liên quan và điều ước quốc tế mà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ công thương công bố Danh mục hàng hóa, lộ trình thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là thành viên. Vì vậy khi thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu Doanh nghiệp cần đối chiếu hàng hóa dự định kinh doanh với Danh mục cấm, tạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu do Chính phủ ban hành.

Trên đây là nội dung Hoàng Gia LLC thông tin đến quý Doanh nghiệp, nhằm giúp Doanh nghiệp hiểu rõ hơn về quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu của Doanh nghiệp mà không cần phải thực hiện đăng ký ngành nghề kinh doanh hoặc khi thực hiện quyền của Doanh nghiệp mà không bị vướng mắc.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HOÀNG GIA

Điện thoại liên hệ/Zalo: 0931.356.028 Đức Duy

Mail: ducduy.hoanggia@gmail.com

  • Chia sẻ qua viber bài: Quyền Tự Do Kinh Doanh Xuất Khẩu, Nhập Khẩu Của Doanh Nghiệp

Tin tức Liên quan

Bài viết mới

Thủ tục thành lập công ty tnhh hai thành viên

Thủ tục thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên đối với trường hợp công ty có hai thành viên là cá nhân hoặc tổ chức trở lên. Việc thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên các thành viên có thể hỗ trợ nhau trong quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp.

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh

Đối với các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, thành lập hộ kinh doanh là phương án ưu tiên. Vì hộ kinh doanh không cần phải nộp những báo cáo khi đến kì hạn nộp như các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, ngoại trừ hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn cuốn. Giảm thiểu được chi phí vì phải thuê kế toán và thủ tục trong quá trình kê khai thuế.