Mobile:0931.356.028 

Mail: ducduy.hoanggia@gmail.com

Loading...

Những Điều Cần Biết Trước Khi Thành Lập Hộ Kinh Doanh

Hộ Kinh Doanh những điều cần biết trước khi thành lập

Định nghĩa về Hộ kinh doanh:

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh. Hộ kinh doanh có sử dụng từ mười lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định.

Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.

Thành lập Hộ Kinh Doanh cần chuẩn bị những nội dung như sau:

1. Tên hộ kinh doanh

2. Địa điểm kinh doanh

3. Ngành, nghề kinh doanh

4. Vốn kinh doanh

5. Chủ thể kinh doanh: là cá nhân hoặc một nhóm người

6. Họ, tên và thông tin người đại diện hộ kinh doanh

Địa điểm kinh doanh:

Đối với hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động thì phải chọn một địa điểm cố định để đăng ký hộ kinh doanh. Địa điểm này có thể là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi đăng ký tạm trú hoặc địa điểm thường xuyên kinh doanh nhất, nơi đặt địa điểm thu mua giao dịch. Hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động được phép kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động kinh doanh.

Ngành, nghề của hộ kinh doanh:

1. Khi đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh ghi ngành, nghề kinh doanh trên Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ghi nhận thông tin về ngành, nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

2. Hộ kinh doanh được quyền kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động. Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

3. Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc hộ kinh doanh kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, đồng thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Các loại thuế của hộ kinh doanh:

1. Hộ kinh doanh nộp thuế khoán tự xác định doanh thu tính thuế khoán trong năm để làm cơ sở xác định số thuế phải nộp. Doanh thu tính thuế khoán đối với hộ kinh doanh là doanh thu được ổn định trong một năm.

2. Ngoài thuế khoán, có 3 loại thuế hộ kinh doanh phải nộp là: Thuế môn bài, Thuế giá trị gia tăng và Thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể:

a) Thuế môn bài: có 3 mức sau:

 + Doanh thu 100.000.000 đến 300.000.000 đồng/năm: 300.000 đồng/năm

 + Doanh thu 300.000.000  đến 500.000.000 đồng/năm: 500.000 đồng/năm

 + Doanh thu trên 500.000.000 đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm

Thời điểm đóng thuế môn bài là: Khi Giấy phép được cấp vào thời điểm sáu tháng đầu năm sẽ đóng mức môn bài cho cả năm; Giấy phép được cấp vào thời điểm sáu tháng cuối năm sẽ đóng 50% mức môn bài. Tuy nhiên theo Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của chính phủ quy định về lệ phí môn bài. Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với: Tổ chức thành lập mới, Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

b) Thuế Giá trị gia tăng và Thuế Thu nhập cá nhân là: số thuế phải nộp dựa vào Doanh thu tính thuế  x  tỷ lệ tính thuế trên doanh thu

Thời điểm xác định doanh thu tính thuế: sau 10 kể từ ngày bắt đầu kinh doanh, người đại diện chủ hộ kinh doanh liên hệ đội thuế liên phường để thực hiện khai thuế ban đầu cho hộ kinh doanh, ký biên bản làm việc ban đầu và áp mức thuế khoán cho hộ kinh doanh.

c) Nếu hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn phải làm thủ tục mua hóa đơn tại cơ quan thuế quản lý. Hộ kinh doanh nộp thuế khoán và sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với doanh thu trên hóa đơn chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo phát sinh nghĩa vụ thuế.

Trên đây là nôi dung Hoàng Gia LLC thông tin đến doanh nghiệp, để giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về quy định của hộ kinh doanh và lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp cũng như thuận tiện trong việc hoạt động kinh doanh.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HOÀNG GIA

Điện thoại liên hệ/Zalo: 0931.356.028 Đức Duy

Mail: ducduy.hoanggia@gmail.com

  • Chia sẻ qua viber bài: Những Điều Cần Biết Trước Khi Thành Lập Hộ Kinh Doanh

Tin tức Liên quan

Bài viết mới

Thủ tục thành lập công ty tnhh hai thành viên

Thủ tục thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên đối với trường hợp công ty có hai thành viên là cá nhân hoặc tổ chức trở lên. Việc thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên các thành viên có thể hỗ trợ nhau trong quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp.

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh

Đối với các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, thành lập hộ kinh doanh là phương án ưu tiên. Vì hộ kinh doanh không cần phải nộp những báo cáo khi đến kì hạn nộp như các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, ngoại trừ hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn cuốn. Giảm thiểu được chi phí vì phải thuê kế toán và thủ tục trong quá trình kê khai thuế.